Kritikerstormen mot TTIP tilltar

Med EU-valet i full gång (vissa medlemsländer har redan satt igång och rösta) har TTIP, precis som väntat, blivit en av valets heta potatisar. I takt med att frågan uppmärksammas, och fler och fler förstår vad som nu förhandlas bakom stängda dörrar, växer också kritiken.

Efter att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) försvarat behovet av ISDS i TTIP blev LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ordentligt upprörd och kallade statsministerns vurm för ISDS ”mycket märklig”. Thorwaldssons LO, som tillsammans med SACO och TCO är ganska ensam med sin generellt positiva inställning till TTIP bland fackliga företrädare, har skäl till oro. Den europeiska fackliga paraplyorganisationen ETUC, där nämnda fackförbund är medlemmar, gjorde i förrgår (21/5) ett gemensamt utspel med sin amerikanska motsvarighet AFL-CIO. Fackförbunden kritiserar tidigare handelsavtal som NAFTA, och ställer upp tydliga krav för förhandlingarna om TTIP, där de säger kategoriskt nej till ISDS, att TTIP inte får påverka arbetares rättigheter, miljöskydd eller kampen mot klimatet, begränsa staters beslutsfattande och att förhandlingarna måste vara öppna och del av en demokratisk process.

Samtidigt ökar även kritiken kring riskerna för svenskt jordbruk och svensk djurhantering. Såväl bönder, LRF som veterinärer aktiva inom svensk köttindustri har påtalat farhågor för ökad antibiotikaanvändning samt hur svenskt djurskydd och lokal produktion kan hotas. Institute for Agriculture and Trade Policy, en miljöorganisation som bland annat pläderar för ett hållbart jordbruk, har även sammanställt kritiken på det här området i ett dokument med namnet ”10 skäl till varför TTIP är dåligt för bra mat och jordbruket”.

Oron är fortsatt stor även på klimat- och miljöområdet, och tidigare i veckan skickade 178 organisationer, däribland svenska Naturskyddsföreningen, ett brev till EU:s och USA:s representanter där de ställde åtta konkreta frågor om avtalets konsekvenser och förhandlingarnas innehåll.

Kritiken får också genomslag i riksdagen, där aktiviteten är fortsatt hög. Annika Lillemets (MP) har lämnat in en ny interpellation om TTIP, den här gången till demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), med frågor kring hur TTIP kan inverka på demokratiska principer, bl.a. genom det kritiserade investeringsskyddet ISDS men också via det samarbetsråd för regleringar som planeras inom ramen för avtalet, där storföretag skulle få direkt inflytande över kommande lagstiftning. För två veckor sedan debatterades även avtalet i kammaren. Lars Ohly (V) påtalade hur TTIP ”riskerar att leda till ganska omfattande förskjutningar i makt, från demokratin till marknaden”. Även Bodil Ceballos (MP) lyfte frågan om TTIP i debatten och stämde in i kritiken. De båda ställde också frågor till Centerpartiets Fredrik Federley om såväl ISDS som GMO, vilket utmynnade i att Federley menade att han är motståndare till att inkludera ISDS i TTIP.

Nyligen hävdade landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) att EU med all säkerhet kommer att skrota TTIP om klordoppade kycklingar och hormonbehandlat kött skulle ingå. ”Vi ska inte fylla friska djur med läkemedel som antibiotika och vi ska inte få djur att växa snabbare med hormoner och vi ska inte stoppa sjukdomar efter slakt i form av klordoppade kycklingar. Det är så självklart det bara kan bli. Det är den svenska linjen”, menade Erlandsson. Hans mer raka besked gick dock på tvärs med statsminister Fredrik Reinfeldt, som hävdade att ”när det gäller regler kring miljö och hälsa så tar vi som utgångspunkt att vi inte får backa från vår lagstiftning”. Utgångspunkt alltså…

Ja, debatten lär rasa vidare. Idag avslutades den 5e förhandlingsrundan, och samtidigt kan vi se fram emot att frågan lär debatteras i kvällens slutdebatt mellan kandidaterna till EU-parlamentet.

Återstår således bara att ta ett par koppar kaffe och börja ladda!

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*