Energiavsnitt läckt; TTIP kan bli katastrofalt för klimatet

Igår läckte ett förslag som EU-kommissionen överlämnat till sin amerikanska förhandlingspartner för hur EU vill formulera avsnittet om energi och råvaror i TTIP. Bl.a. vill EU lätta på de nuvarande amerikanska reglerna gällande energiexport, och således importera exempelvis olja och naturgas i stora mängder från USA, vilket inte bara skulle öka oljeborrningen och användningen av ”fracking” i USA utan också hota framväxten av förnyelsebara alternativ inom EU – vilket förstås skulle få katastrofala konsekvenser för det globala klimatarbetet. Användningen av exempelvis fracking (metod för att utvinna skiffergas) är även högst kontroversiell, då metoden kritiserats för att bl.a. påverka grundvattnet. EU:s förslag ligger också i linje med det som näringslivet föreslagit, vilket återigen aktualiserar vilken obalans som finns mellan vilka intressen som kommer till tals i förhandlingarna.

Reaktionerna från miljöorganisationer har inte låtit vänta på sig. Sierra Club och Power Shift, två miljöorganisationer på varsin sida Atlanten, varnar för hur EU:s förslag hotar klimatet. I ett gemensamt uttalande uttrycker organisationerna sin rädsla för att TTIP kommer att öka användingen av fracking i USA, öka EU:s beroende av import av fossila energikällor samt även kan komma att begränsa regeringarnas förmåga att ställa villkor för sin egen energipolitik.

Samtidigt som EU via TTIP alltså riskerar att öka sin användning och beroende av fossila energikällor pekar IPCC:s senaste rapport på att  ungefär två tredjedelar av de kända reserverna av fossila bränslen måste stanna i marken om vi ska kunna undvika en klimatkatastrof, något som också kommer få tydliga ekonomiska effekter.

I stället för att ta klimatarbetet på allvar tycks EU-kommissionen, via TTIP, vara fast besluten att göra tvärtom.

Uppdaterat; Nu har även SvD rapporterat om läckan, med citat från Peter Eriksson

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*