Juncker backar om ISDS

I samband med att EU-kommissionen idag antogs av EU-parlamentet höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett tal där han tog upp frågan om den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, som planeras att bli en del av TTIP och som redan finns med i det planerade avtalet med Kanada, CETA. Det har tidigare spekulerats i att han och handelskommissionär Cecilia Malmström har haft vitt skilda åsikter i frågan. Juncker klargjorde i sitt tal att det nu kommer att bli upp till kommissionens vice ordförande Franz Timmermans att ta beslut i frågan. ”Det blir inget ISDS om inte Franz håller med om det”, sade Juncker.

Flera bedömare är att detta är ett väldigt direkt sätt från Junckers sida att underminera Cecilia Malmströms auktoritet som handelskommissionär, eftersom hon normalt skall ha frågan om ISDS på sitt bord. Chefen på Financial Times Brysselavdelning, Peter Speigel, gick så långt som att säga att om Malmström vore minister i en nationell regering hade hon antagligen avgått.

Det Juncker sade rent konkret om ISDS lär heller inte få kritikerna att sova gott om natten; ”In the agreement that my Commission will eventually submit to this House for approval there will be nothing that limits for the parties the access to national courts or that will allow secret courts to have the final say in disputes between investors and States”.

Investerare och övriga parter kan förstås alltid gå till vanliga domstolar om man så väljer, det är inget som ISDS utesluter. Meningar om ”hemliga” domstolar ger heller inte den någon garanti för att ISDS inte kommer att ingå i avtalet med USA. De ISDS-förslag som EU-kommissionen lagt i CETA-avtalet med Kanada baseras på nya öppenhetsregler från UNCITRAL, vilket betyder att exempelvis paneler och domslut kommer att vara offentliga (även om en mängd av problemen med mekanismen som sådan kvarstår). Det blir, i den bemärkelsen, inte ett ”hemligt” förfarande på samma sätt som i flera andra avtal.

Kort sagt; Junckers kompromiss efter det påstådda bråket om ISDS med Malmström är att lämna över frågan till Franz Timmermann. Det underminerar Malmströms auktoritet som handelskommissionär, och lämnar inga som helst garantier för att inte ISDS kommer att återfinnas i den slutgiltiga versionen av TTIP.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*