ISDS kan vara olagligt

En ny rapport från juristorganisationen Client Earth menar att den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS kan strida mot EU:s egen lagstiftning – och det gäller även den reformerade variant av ISDS (ICS) som EU-kommissionen vill ha med i TTIP-avtalet.

Rapporten pekar ut flera områden där ISDS kan vara inkompatibelt med EU-rätten. Det gäller dels EU-domstolens exklusiva jurisdiktion kring tolkningen av EU-lag, något som indirekt kan urholkas om utomstående domstolar skall tolka EU-lagstiftning inom ramen för ett stämningsförfarande. Samma sak gäller tolkningen kring vad som är medlemsstats- respektive EU-kompetens, något som kan bli aktuellt för en tvistlösningstribunal trots att det enligt EU-rätten skall ligga helt på EU-domstolens bord. Skadestånd i samband med avslutade ISDS-fall kan, menar man även, påverka och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Client Earth rekommenderar, p.g.a. de juridiska oklarheterna, att EU:s institutioner eller någon enskild medlemsstat (som via art. 218 (11) i ”Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt” också har den möjligheten) ber EU-domstolen om ett utlåtande kring huruvida ISDS i EU:s handelsavtal (däribland CETA och TTIP) är kompatibelt med EU-rätten.

Vad säger ni, kanske en idé för den svenska regeringen? Det vore onekligen bra onödigt att ingå omfattande handelsavtal som bryter mot EU:s egen lagstiftning.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*