Fortsatt trögt för TTIP-förhandlingarna

Ett läckt dokument från den 10e förhandlingsrundan av TTIP-avtalet avslöjar att förhandlingarna fortsatt går trögt. Få framsteg har gjorts på känsliga områden som SPS (jordbruk m.m.) eller regulativt samarbete.

Enligt dokumentet är flera medlemsländer, däribland Frankrike och Italien, bekymrade över hur långsamt förhandlingarna fortskrider.

EU:s förslag om ett regulativt samarbetsråd, ett förslag som mött omfattande kritik, ska enligt dokumentet fortfarande inte ha bemötts av USA. EU skall dock ha gjort klart att de vill anordna ett expertmöte för att diskutera hur delstatsnivån skall innefattas av avtalsområden som offentlig upphandling och regulativt samarbete. Nyligen varnade en grupp av jurister i USA (CIEL) för att EU:förslag på regulativt samarbete skulle kunna underminera demokratiskt beslutsfattande och i grunden förändra hur ny miljölagstiftning antas i USA på delstatsnivå.

Även EU:s ambition att inom ramen för avtalet lätta på amerikanska energiexportrestriktioner och importera skiffergas och råolja verkar ha fått nobben av USA. EU är pådrivande för ett ”Energikapitel” i avtalet, men USA motsätter sig detta och anser att energifrågorna kan förhandlas under tjänstedelen av avtalet.

För stunden tycks det alltså som om det är USA:s ovillighet att tillmötesgå EU:s krav som håller några av de mest kritiserade delarna (skiffergasimport, regulativt samarbetsorgan) utanför avtalet.

Efter att förhandlingarna om ett omfattande handelsavtal mellan en stor grupp Stilla havs-länder nyligen avslutades (TPP) lär TTIP-förhandlingarna kunna gå betydligt snabbare. Den senaste förhandlingsrundan avslutades förra veckan i Miami, och även om chefsförhandlarna (som vanligt) hävdade att förhandlingarna fortskrider framgångsrikt finns det än så länge finns det inga rapporter om några avgörande steg framåt.

Det mest sannolika är, i nuläget, att TTIP-avtalet inte kommer att vara färdigförhandlat och redo för beslut förrän tidigast år 2017.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*