ISDS granskas i Finland – lobbygrupp med svensk koppling i centrum

I Sverige har det varit ont om granskande reportage när det gäller TTIP. I Finland är situationen en annan. YLE:s svenskspråkiga motsvarighet till Uppdrag Granskning, Spotlight, har återigen publicerat ett grävande reportage om det planerade handelsavtalet med USA och den kontroversiella ISDS-mekanismen.

Fokus för programmet är som sagt den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, samt lobbyorganisation EFILA. Organisationen, som vi tidigare skrivit om, arbetar för att främja användningen av ISDS. En av de drivande advokatbyråerna bakom organisationen är svenska Mannheimer Swartling, som bl.a. företräder Vattenfall i det uppmärksammade fallet där det helägda statliga företaget stämt Tyskland för att landet avvecklar kärnkraften.

Handelsrådet Kimmo Sinivuori har fungerat som rådgivare åt organisationen, trots att han är anställd expert på finska utrikesministeriet. Finland skrev, precis som den svenska regeringen, under det brev som skickades till handelskommissionär Cecilia Malmström och ordförande Jean-Claude Juncker och uppmanade EU-kommissionen att behålla tvistlösningsmekanismen ISDS i TTIP.

I programmet deltar även professor Martti Koskenniemi, en av Finlands mest ansedda experter på internationell rätt. Han är inte nådig i sin kritik av ISDS-mekanismen. Bland annat nämner han det tidigare fall där det holländska försäkringsbolaget Achmea stämde Slovakien (och vann) för att den nyvalda regeringen upphävde privatiseringen av landets hälsovårdssystem, en privatisering som den tidigare regeringen påbörjat.  ”Det är en viktig lärdom för den finländska sjukvårdens tjänstemän. Om ISDS går igenom fryses den finska sjukvårdslagstiftningen och alla förändringar kontrolleras av utländska investerare. Vilken finsk tjänsteman vågar sätta emot när en amerikansk storinvesterare säger ”vi ses i rätten” när han vet att kostnaderna för ett fall, i medeltal, oberoende av vem som har rätt, rör sig om 8 till 30 miljoner dollar”?

EFILA, organisationen som arbetar för ISDS, beskrivs i programmet som en ren ”lobbyorganisation”. Koskenniemi, som själv arbetat i nära 20 år som jurist på finska utrikesministeriet, kritiserar starkt att en finsk statstjänsteman är kopplad till organisationen och menar att det rör sig om en tydlig intressekonflikt. Organisationen har inte bara förgreningar till Finland, utan har, som tidigare nämnt, starka kopplingar till Sverige via advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartling har även en direkt koppling till Stockholms Handelskammare, som är en flitig debattör i Sverige kring ISDS. Vice ordförande i handelskammaren är Erica Viking Häger, representant från just Mannheimer Swartling. I sitt senaste replikskifte, då med Tiden:s utredare Magnus Nilsson, menade Stockholms handelskammare att ISDS rentav hjälpt länder att undvika krig och därav varit en grundbult för fred. Något historielöst, tyckte Nilsson.

Att advokaterna tjänar på ISDS tycks det inte råda något tvivel om. Advokatbyråerna fakturerar, enligt EFILA:s egen generalsekreterare som intervjuas i programmet, 1000 euro (ca 9 000 SEK). Per timme.

Enligt uppgifter till ttippen har handelsrådet Kimmo Sinivuori, rimligen som en direkt följd av programmet, nu lämnat sitt uppdrag i EFILA. Hela programmet sänds i kväll i YLE 5 men finns redan nu tillgängligt här (högerflanken på sidan).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*