Hoppsan, IF Metall

IF Metall framträder allt mer som ett av de mest TTIP-positiva fackförbunden i Europa.  Samtidigt visar en ny studie från EU-parlamentets utredningsenhet att just den europeiska metallsektorn kommer att missgynnas av TTIP, vilket riskerar att minska produktionen med uppemot 2 % i ett ambitiöst avtal. Så varför är IF Metall för ett avtal som riskerar att missgynna de arbetare förbundet representerar?

Fackförbundet, som är en del av LO, ställer sig i en gemensam policy framtagen tillsammans med en rad arbetsgivarorganisationer bakom inkluderandet av tvistlösningsmekanismen ISDS, som kritiserats för att underminera demokratiska principer. Tillsammans med Unionen, som också skrivit under policyn, är Metall, såvitt känt av författaren, det enda fackförbund i Europa som ställer sig bakom ISDS, och kontrasterar därmed mot den linje som exempelvis LO, TCO och SACO driver. Förbundet har även i ett replikskifte i Svenska Dagbladet försvarat avtalet och tvistlösningsmekanismen, vilket fick professor Sverker Gustavsson och tidigare LO-utredaren Ingemar Lindberg att undra varför förbundet bara vill skydda kapitalets intressen, och inte löntagarnas.

Samtidigt som IF Metall ångar på med positiva omdömen om TTIP och ISDS visar alltså en ny studie från EU-parlamentets utredningsenhet att områden som rör elektriska maskiner (där IF Metall också har medlemmar), metall och metallprodukter kommer att drabbas negativt av ett avtal. Metallindustrin är energiintensiv och möter, enligt studien, tuff konkurrens från amerikanska producenter med lägre energi- och arbetskostnader. Enligt studien kommer detta leda till ökad arbetslöshet i den europeiska metallsektorn. EU-kommissionen är medveten om problemen men menar att andra industrier som gynnas av TTIP kommer att locka över arbetskraften via högre löner. Studiens författare ger dock inte mycket för den lösningen utan kallar kommissionens syn på problemet för extremt simplifierad och att den förutsätter total flexibilitet på arbetsmarknaden, vilket rimmar illa med hur verkligheten ser ut.

"Så avtalet vi älskar kommer sänka vår industri? Ajdå..."
”Så avtalet vi älskar hotar inte bara demokrati och arbetsrätt utan även vår egen industri? Ajdå…”

Metall fanns även på plats förra veckan på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv. Seminariet, med namnet ”TTIP – why we need it” modererades av Gunnar Hökmark (M) och bland talarna fanns handelskommissionär Cecilia Malmström, Christofer Fjellner (M) och Teknikföretagen.

Det skall sägas att IF Metall innefattar fler fackligt anslutna än enbart metallarbetare, men det är likväl ganska anmärkningsvärt att förbundet är så uttalat positiva till ett avtal, när exempelvis tyska kolleger som IG Metall menar att avtalet är ”farligt” och kräver att förhandlingarna avbryts omedelbart. Tidningen Arbetet har också uppmärksammat hur splittrade de svenska facken nu blivit.

Den övergripande frågan blir förstås varför IF Metall arbetar så hårt för att få igenom ett avtal, dessutom med den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, som ser ut att missgynna förbundets egna medlemmar. Unga metallarbetare har exempelvis som en kontrast pekat på att avtalet sätter företagens intressen framför folkets. Får IF Metalls ledning all sin information från Svenskt Näringsliv? Eller har man av misstag hamnat på fel sida i debatten? Det kanske är dags att förbundet tar sig en ny funderare kring TTIP. Annars kan risken vara stor att IF Metalls trovärdighet börjar rosta.

Fotnot: Vi har sökt IF Metall för en kommentar

mer not: Fotot på allas vår favoritkapten kommer härifrån (licenserat under creative commons)

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*