Hemligt EU-förslag ”hot mot demokratin”

8e förhandlingsrundan om TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA, är i full gång i Bryssel. I fokus denna gång står frågan om regulativt samarbete; helt enkelt hur parterna skall samarbeta när det gäller att minimera nya reglers påverkan på handel. Det kan låta okontroversiellt, men faktum är att det är veckans heta potatis under förhandlingarna i Bryssel.

Förra veckan läckte organisationen Corporate Europe Observatory, som granskar lobbyimen i EU, ett nytt hemligt förslag från EU-kommissionen om hur man vill upprätta ett organ för samarbete kring regler och ny lagstiftning (Regulatory Cooperation Body). Det är en ny version av ett dokument som läckte ut i december 2013, vars innehåll redan då väckte enorm kritik. Ett sådant samarbetsorgan, som skall granska all kommande lagstiftning som kan tänkas påverka handel och investeringar parterna emellan, pekas av kritiker ut som ett ”hot mot demokratin”. I grunden innebär förslaget att parterna skall ge information om alla lagar som planeras det kommande året och uttryckligen ta hänsyn till den andra partens lagar på området i beredningen samt förslagets effekter på handel och investeringar. Även kommersiella aktörer skall kunna sitta med och ge respons på ett väldigt tidigt stadium i lagstiftningsprocessen. Det här sättet att ”förhandspröva” lagar strider ganska uttryckligt mot grunderna i Europas demokratiska system och beslutsförfarande.

Den senaste läckan visar på att EU-kommissionens förslag inte heller fallit i god jord hos medlemsstaterna. EU-kommissionen vill att lagstiftning inte bara på federal nivå i USA och EU-nivå skall granskas, utan också lagstiftning på delstats- och medlemsstatsnivå, alltså även lagförslag från svenska regeringen. Här har man fått bakläxa av medlemsstaterna som vill att endast lagstiftning på federal nivå i USA och EU-nivå skall ingå.

Den här typen av samarbetsorgan har drivits sedan länge av näringslivet som en viktig del i förhandlingarna. Den europeiska paraplyorganisationen för kemikalieindustrin, CEFIC, efterfrågar ett tätt samarbete mellan parterna inom ramen för ett samarbetsråd där exempelvis regleringar gällande hormonstörande ämnen och nanomaterial kan tas upp. Samtidigt har en studie från svenska Kommerskollegium, där Kemikalieinspektionen medverkat, pekat på att om ”samarbetet uttrycks som att det ska konsulteras i samband med att nya regler tas fram riskerar det att förlänga lagstiftningsprocessen och därmed hämma utvecklingen mot mer säkra kemikalier” (s.68). Även den europeiska paraplyorganisationen för konsumenter, BEUC, är mycket kritiska och menar att kommissionens förslag skapar oändliga möjligheter för att försena ny lagstiftning och ifrågasätta redan befintliga lagar och regler.

I dag hålls en större demonstration i Bryssel för att protestera mot avtalet, en protest som även kommer att inkludera en uppblåsbar trojansk häst. 10.30 bär det av.

Flera organisationer, med Corporate Europe Observatory i spetsen, har publicerat en kort film om vilka effekter EU:s förslag kan få. Även om den verkligen tar i från tårna så ger den en bild av hur de här grupperna, som arbetar med att granska lobbyismen i EU, ser på det här förslaget.

Uppdaterat: Över 100 organisationer, såväl miljögrupper, fackförbund som medborgarrättsorganisationer, kräver nu att EU helt skrotar förslaget på ett regulativt samarbetsorgan.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*