FN:s särskilda rapportör: TTIP hotar mänskliga rättigheter

TTIP-förhandlingarna bör avbrytas, eftersom bland annat den kontroversiella ISDS-mekanismen hotar grundläggande mänskliga rättigheter. Ja, det menar den amerikanska advokaten Alfred De Zayas som är FN:s särskilda rapportör för främjandet av en demokratisk och rättvis världsordning.

De Zaya, som utsetts av FN:s råd för mänskliga rättigheter, menar i en intervju i brittiska tidningen The Guardian att ISDS och de privata domstolsförfarandet utgör ett försök att undfly nationella domstolar. Därigenom innebär det ett försök att kringgå alla staters skyldighet att garantera att alla rättsfall prövas inför oberoende domstolar som är offentliga och öppna, som kan hållas ansvariga och där domslut kan överklagas.  De Zaya menar att erfarenheter från tidigare handels- och investeringsavtal tydligt visar att företag framgångsrikt använt ISDS-mekanismen för att blockera lagstiftning.

FN:s särskilda rapportör arbetar för närvarande på en rapport där han avser kartlägga storföretagens strategi med TTIP och därigenom illustrera bristerna med de nuvarande planerna för avtalet. Rapporten kommer att släppas i augusti.

De Zaya kommenterade även de förslag på förändringar som föreslagits från EU-kommissionens sida. Även om han menar att detta är steg i rätt riktning, så är likväl inrättandet av ett separat juridiskt system som tjänar företag ett hot mot grundläggande mänskliga rättigheter.

I morgon presenterar handelskommissionär Cecilia Malmström konkreta förslag på hur EU-kommissionen vill förändra ISDS-mekanismen. Det återstår att se om det kommer att mildra kritiken.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*