EU-kommissionens nya förslag på ISDS sågas

I tisdags presenterade handelskommissionär Cecilia Malmström EU-kommissionens nya förslag för att åtgärda problemen med den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, som ger företag möjlighet att stämma stater utanför nationella domstolar för lagstiftning som negativt påverkar värdet av deras investeringar.

Förslaget, som ännu inte konkretiserats, bygger på de förändringar som gjorts av ISDS i CETA-avtalet med Kanada (som ännu inte kommit upp för omröstning). Kommissionen menar att man i det avtalet uppnått flera positiva förändringar, exempelvis säkerställt rätten att reglera och vidtagit reformer för att undvika ogrundade stämningar. Över 120 europeiska sakkunniga forskare delar inte alls den bedömningen. Kommissionen vill i TTIP bl.a. ytterligare stärka rätten att reglera (trots att man alltså menar att den redan garanteras i CETA), göra det möjligt att överklaga domar och garantera att de domare som fattar beslut är opartiska.

Det nya förslaget ses dock inte som en lösning av kritiker. Gus van Harten, professor i juridik och specialist på investeringsrätt, menar att förslaget inte på långa vägar är tillräckligt för att åtgärda de fundamentala brister som finns med ISDS och det hot som systemet utgör mot demokrati och oberoende domstolar. I en lång analys pekar han på punkt efter punkt hur kommissionens lösningsförslag i CETA-avtalet är uppenbart otillräckliga, men också att kommissionen fortfarande inte lyckats presentera ett enda evidensbaserat argument för att ISDS skulle gynna allmänheten.

Malmström i uppförsbacke © European Union 2015 - EP
Malmström i uppförsbacke © European Union 2015 – EP

Men inte bara forskare kritiserar förslaget. Seattle to Brussels Network, en paraplyorganisation för olika organisationer från civilsamhället, menar att kommissionens förslag inte medför någon meningsfull reformering av ISDS-systemet och att mekanismen snarare bör skrotas i TTIP. BEUC, en europeisk paraplyorganisation för konsumentföreningar (där bl.a. Sveriges Konsumenter ingår) är också kritiska, och menar att kommissionen inte levererar och att det är hög tid för en plan B – ett TTIP-avtal utan ISDS. Miljöpartiet i EU-parlamentet menar i sin tur att även om förslaget innebär små förbättringar så är det långt ifrån tillräckligt. ”Det enda rimliga är att kommissionen överger planerna på att inkludera ISDS i TTIP”, säger EU-parlamentariker Max Andersson.

Även Dagens Industris ledarskribent PM Nilsson, som var en stark påhejare av det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, är kritisk. Men inte riktigt på samma premisser. Han menar i stället att Malmströms förslag urvattnar ISDS-systemet och därmed är ett svek mot svenska och europeiska intressen. Huruvida det är storföretagens eller allmänhetens intressen som sviks framgår inte.

Under gårdagen debatterade EU-parlamentets handelsutskott (INTA) förslaget med kommissionär Malmström. EU-parlamentarikerna var generellt föga imponerade av det nya förslaget och menade att problemen kvarstår. Idag träffas ministerrådet för att föra fortsatta diskussioner. Oavsett vad EU kommer fram till måste förstås även USA med på båten för att realisera förslaget i TTIP.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*