EU-parlamentet avslog förslag om att tillfälligt avbryta TTIP-förhandlingarna

För en liten stund sedan förkastade EU-parlamentet ett förslag från den gröna gruppen att bjuda in EU-kommissionen för samtal om att (åtminstone tillfälligt) avbryta förhandlingarna om TTIP. Begäran gjordes som ett resultat av de kontinuerliga avslöjanden om den övervakning amerikanska NSA utövat mot europeiska medborgare och beslutsfattare. Förslaget avslogs med röstsiffrorna 184-79 (10 avstod). Den gröna gruppen stöddes av GUE/NGL (Vänster-gruppen, där svenska Vänsterpartiet ingår), men övriga partigrupper tycks ha röstat emot.

Således verkar det som om vi har en lång väg att vandra för att få upp medvetenheten bland parlamentarikerna om t.ex. vilka demokratiska, miljömässiga och medborgarrättsliga värden som kan komma att hotas av TTIP. Om man inte ens är intresserad av att diskutera frågan verkar det onekligen som om många parlamentariker redan har bestämt sig för att rösta Ja till TTIP – oavsett innehåll.

Omröstningen var en så kallad ”Roll call vote”, vilket betyder att det i efterhand kommer att vara möjligt att se hur varje enskild ledamot röstade. Så fort resultatet offentliggjorts publicerar vi det här – det är förstås både intressant att se om det fanns ledamöter som avvek från partilinjen och stödde det gröna förslaget, samt hur de svenska ledamöterna röstade.

Uppdatering: Omröstningsresultaten har nu offentliggjorts. En koalition av FP, S och Moderaterna var delaktiga i att stoppa resultatet (även om S var splittrat). Marit Paulsen (FP), Olle Schmidt (FP), Göran Färm (S), Olle Ludvigsson (S), Anna-Maria Corazza-Bildt (M) och Gunnar Hökmark (M) röstade emot. Vi fick stöd av Mikael Gustafsson (V), Jens Nilsson (S) och Anna Hedh (S), som tillsammans med Carl och Piraterna (Andersdotter och Engström) röstade för. Flera svenska ledamöter deltog inte (det är inte så vanligt med omröstningar på måndagar, så det är förklarligt att en del saknades).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*