Djurens Rätt oroade över TTIP:s effekter på djurskyddet

Mycket av debatten kring handelsavtalet TTIP har handlat om investeringsskyddet ISDS samt oro för att avtalet kan underminera regler som är till för att skydda människor och miljö, exempelvis gällande livsmedel och kemikalier. Men avtalet är omfattande, och nu varnar djurrättsorganisationen Djurens Rätt för att avtalet indirekt kan hota svenskt och europeiskt djurskydd om ”amerikanska produkter med mycket bristfälliga djurskyddskrav tillåts på EU:s marknad”.

Organisationen uppmanar sina sympatisörer att skriva under ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström där man uppmanar EU-kommissionen att skydda nuvarande standarder på djurskyddsområdet och garantera att avtalet inte heller står i vägen för framtida regler som syftar till att skydda djuren.

Den amerikanska livsmedelsindustrin har ställt omfattande krav (s. 53-54) på att TTIP-förhandlingarna ska leda till att EU:s förbud mot exempelvis tillväxthormon och ractopamin i livsmedelsproduktionen upphör. Dessutom har man varnat för att nya djurskyddsförslag från EU inom ramen för förhandlingarna kan fungera som omfattande handelshinder, vilket kan underminera amerikanska producenters möjlighet att exportera till EU.

Det återstår att se vem EU-kommissionen och USA lyssnar på. Djurrättsorganisationerna eller livsmedelsindustrin i USA.

Brevet till Cecilia Malmström kan skrivas under här. I skrivande stund har 400 personer skrivit under brevet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*