Tyska domare ifrågasätter MIC

Det tyska domarförbundet kritiserar i en skrivelse EU-kommissionens planer på en global investeringsdomstol; MIC (Multilateral Investment Court) där företag ensidigt kan kringgå väl förankrade nationella rättssystem.

EU har planer på att redan i år inleda förhandlingar inom FN om en permanent domstol där företag skall kunna stämma stater med utgångspunkt i den modell EU skapat i ICS (Investment Court System). Kommissionen hoppas att MIC ska kunna komma igång redan om något år. Den snabba processen legitimeras med att MIC bara är en ”institution” som skall döma enligt avtal som länderna skapar inom ramen för sina demokratiska system.

Det tyska domarförbundet menar däremot att MIC ytterligare skulle stärka ett system utan demokratisk förankring. Domstolen skulle komma att sköta den svåra tolkningen av stämningar mot stater och bli de som i praktiken sätter standarden för företagsskyddet.

EU-kommissionen menar att MIC är ett svar på kritiken mot investeringsskyddet i TTIP och CETA då domstolen skulle ha oberoende domare och möjlighet att överklaga besluten. Detta imponerar inte på de tyska domarna som ifrågasätter hela idén med särskilda investeringsdomstolar. De skriver att det är obegripligt för dem att skapa sådana för avtal mellan EU-länder och med andra demokratiska länder med fungerande rättssystem, som t ex Kanada. Förbundet finner inte heller några övertygande studier som visar på behovet av en sådan domstol överhuvudtaget, utom möjligen som en övergångslösning medan tidigare avtal avvecklas.

Domarna menar att företag själva måste granska var de gör sina investeringar och ta konsekvenserna om de satsar pengar i länder med svaga rättssystem. Bara om en helt oväntad förändring i ett land rycker undan rättsprinciper kan det internationella samfundet ha ett intresse av att ingripa. Juristerna efterlyser noggranna studier och internationella lagar som kan användas i exceptionella fall, istället för en företagsdomstol som MIC.

Förbundet menar också att eventuella överstatliga investeringsregler inte ensidigt kan vara till för företag. Om regeringar enas om sådana ska de även kunna användas för att ställa företag till svars för övergrepp mot stater och medborgare. Domarna pekar på att företag efter misslyckade investeringar, ibland med kriminella inslag, kan lämna ett land utan att kunna ställas till svars för sina brott.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*