Som man frågar får man svar

Sex av tio svenskar är positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, enligt en SIFO-undersökning som publicerades idag. Sverigedemokraternas väljare är mest positiva, och Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare är mest negativa.

Resultatet skall dock tas med en stor nypa salt. Som vanligt blir det som man frågar. Undersökningens fråga lyder ”Tycker du att EU ska försöka förhandla fram ett nytt frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln mellan USA och Europa?” Även om debatten blivit större på sistone är det rimligt att anta att den kritik som riktats mot TTIP är okänd för de flesta. I ljuset av det handlar ju frågan snarare om en generell inställning till handel med USA – ett resonemang som ligger i linje med hur Isabella Lövin, Miljöpartiets toppkandidat i valet till EU-parlamentet, bemötte undersökningens resultat; ”Det beror ju på hur frågan är ställd och vad man tror att ett nytt avtal ska innehålla. Väldigt få går nog emot att avskaffa tullförordningar och avgifter som försvårar handeln. Men om ett nytt avtal skulle underminera lagstiftningen då det gäller miljön och djurskyddet är det självklart att man säger nej”.

Som man frågar får man svar. Om frågan i stället hade fått innehålla lite nyanserad information kanske utfallet inte blivit detsamma. Exempelvis ”Flera studier visar att avtalet kan ge en positiv effekt på ekonomin, en åsikt som delas av bland andra Svenskt Näringsliv. Samtidigt varnar hundratals miljö- och fackliga organisationer för att avtalet riskera att hota miljölagstiftning, konsumentskydd och arbetares rättigheter. Tycker du att EU ska försöka förhandla fram ett nytt frihandelsavtal med USA?”. Då hade det snarare funnits ett underlag att förhålla sig till. Många kan vara för att förhandla ett avtal som bara fokuserar på tullar – långt färre ett avtal som ger företag rätt att stämma stater för demokratiska beslut och som underminerar miljö- och konsumentskydd.

Det är innehållet som räknas, inte förhandlingarna som sådana. Därav är det tveksamt om det går att tillskriva dagens SIFO-undersökning så värst mycket värde.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*