Samrådet om ISDS gav 150 000 svar och frän kritik från akademiker

Det ”offentliga samråd” som EU-kommissionen genomfört om den kontroversiella tvistlösningsmekanismen, ISDS, som planeras att inkluderas i handelsavtalet TTIP, avslutades nyligen. Samrådet inleddes i mars som ett svar på den allt mer högljudda kritiken mot ett system som ger privata företag möjlighet att stämma stater utanför nationella domstolar för demokratiska beslut som, av företagen, uppfattas ha haft negativ påverkan på värdet av företagens investeringar. EU-kommissionen har nu publicerat en preliminär rapport om utfallet.

149 399 svar har inkommit, vilket är ett rekord i sammanhanget och kan jämföras med de 85 000 svar EU-kommissionen fick in efter att ha utlyst ett liknande samråd, den gången kring översynen av tobaksdirektivet. Flest svar, 52 000, kom från Storbritannien, där debatten om såväl TTIP som tvistlösningsmekanismen varit enorm. Den svenska insatsen var i jämförelse relativt blygsam, med 125 svar. 99,62 % av alla svar har inkommit från individer, vilket tyder på att frågan verkligen engagerat medborgare runtom i Europa.

Ett av de mer högprofilerade bidragen till samrådet har skickats in av en stor grupp akademiker. De över hundra forskarna, varav flera är professorer i juridik och internationell rätt, levererar frän kritik mot det planerade avtalet i allmänhet och ISDS-mekanismen i synnerhet. Forskarna finner inga starka skäl att inkludera tvistlösningsmekanismen i TTIP. Och de ger inte mycket för handelskommissionär Karel de Guchts utfästelser om att bygga ett ”juridiskt vattentätt system” så det blir mer öppet och opartiskt. Forskarna visar i stället i detalj varför samrådsdokumentet, även om det är ett steg i rätt riktning, misslyckas med att uppnå det de Gucht utlovar. Utdrag från svaret nedan;

a) Fails to exclude acquisitions of sovereign debt instruments from the scope of the Treaty;
b) Allows anyone with a substantial business activity in the home state who holds any ‘interest’ in an enterprise in the host state to bring a claim;
c) Fails to spell out legal duties of investors in host states;
d) Fails to control the expansion of investment arbitration to purely contractual claims;
e) Fails to protect the ‘right to regulate’ as a general right of states alongside the many elaborate rights and protections of foreign investors, let alone as a component of the FET and Expropriation standards;
f) Allows for unwarranted discretion for arbitration tribunals in various ‘necessity’ tests;
g) Fails to further the stated principle of favoring domestic court proceedings;
h) Fails to regulate conflicts of interest in the adjudicative process;
i) Fails to formulate a policy on appellate mechanisms with any precision;
j) Fails to formulate a policy on avoiding ‘Treaty shopping’ with any precision; and
k) Fails to formulate a policy on third party submissions with any precision;

EU-kommissionen kommer att följa upp sin preliminära rapport med en längre rapport som går in på djupet över vilken typ av svar som inkommit. Den rapporten förväntas vara klar som tidigast i november. Därefter kommer man offentliggöra hur man avser att gå vidare. Klart är att kritiken varit stor, hur stor får nästa rapport klargöra, men oavsett vad kommer EU-kommissionen sättas under stor press att exkludera tvistlösningsmekanismen ur TTIP – något som ytterligare kompliceras av att mekanismen (ISDS) redan finns med i det handelsavtal som EU slutförhandlar med Kanada, CETA. Det blir onekligen spännande att se hur Kommissionen tänker försöka gå vidare.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*