Naturskyddsföreningen kritiserar regeringens CETA-hantering

I ett öppet brev till handelsminister Ann Linde (S) kritiserar Sveriges största miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, regeringens hantering av CETA-avtalet. Organisationen varnar för att avtalet riskerar att försvåra nya miljöregler och menar att regeringens hantering av frågan är ”ytterst märklig”.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kritiserar regeringens ovilja att skicka avtalet på remiss och förankra det i samhället på sedvanligt vis, inte minst utifrån de risker för miljön som bland annat Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket lyft.

Naturskyddsföreningens farhågor delas även av exempelvis Mikael Karlsson, fil.dr i miljö- och energisystem vid KTH.  Under en öppen utfrågning i riksdagens näringsutskott tidigare idag varnade han för hur det planerade regleringssamarbetet i avtal som TTIP och CETA riskerar att försena riksdagens mål om exempelvis en giftfri miljö.

Regeringens ovilja att skicka CETA på vanlig remiss är omdebatterad och har sedan tidigare kritiserats av bland annat Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet samt Thomas Bull, justitieråd i Hösta Förvaltningsdomstolen. I den senaste rapport som myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, publicerat om avtalet är det uppenbart att det föreligger en mängd risker med CETA för såväl miljön som den svenska välfärden.

Att regeringen skickar avtalet på ny remiss får anses som osannolikt, men skulle frågan få större uppmärksamhet kan det förstås inte uteslutas. Än så länge har det dock varit väldigt tyst om avtalet i Sverige, både från media och de större civilsamhällesorganisationerna. I det perspektivet är Naturskyddsföreningens öppna brev till statsrådet Linde högst välkommet.

1 trackback/pingback

  1. Avslöjande; Regeringen struntade i konsekvensanalys av kontroversiellt handelsavtal - Handelsgranskaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*