Miljöorganisationer varnar för ”fracking”

I en ny rapport varnar Sierra Club, Jordens vänner, Powershift m.fl. för hur TTIP riskerar att hota folkvalda beslutsfattares möjlighet att skydda sina medborgare och samhällen från riskerna med fracking. Fracking, som det populärt kallas, är en metod för att utvinna skiffergas. Metoden bygger på att borra mycket djupa hål i marken och pumpa ner vatten under högt tryck tillsammans med en kompott av kemikalier, vilket leder till sprickor i skifferlagren som i sin tur frigör naturgas. Metoden kan leda till förorenat grundvatten och en mängd andra såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Dokumentärfilmaren Josh Fox har gjort två uppmärksammade filmer om fracking, Gasland och Gasland II, varav den senare visades i samband med en konferens arrangerad av den gröna gruppen i EU-parlamentet så sent som i höstas.

Rapporten fokuserar framför allt på Investor-State Dispute Settlements (ISDS), och hur mekanismen kan användas av företag för att tvinga fram fracking. Bl.a. nämns exemplet med hur företaget Lone Pine stämt Kanada på 250 miljoner kanadensiska dollar, efter att delstaten Quebec förbjudit fracking. Organisationerna kräver nu att ISDS utesluts ur såväl TTIP som det i princip färdigförhandlade handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*