Massiv kritik mot kontroversiell tvistlösningsmekanism

Igår offentliggjorde EU-kommissionen efter nära två månaders försening slutligen resultatet från det offentliga samråd kring den kontroversiella tvistlösningsmekanismen Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Samrådet utlystes redan i mars förra året, och fick nära 150 000 svar, vilket är nytt EU-rekord. Ingen tidigare EU-fråga som konsulterats med allmänheten har väckt ett liknande intresse. Minst 97 % av respondenterna är kritiska till ISDS och vill inte ha med mekanismen i handelsavtalet med USA (TTIP).

EU-kommissionen har fått in ca 145 000 individuella men identiska negativa svar som organiserades av olika grupper inom civilsamhället. Därutöver har man fått in 3 000 unika svar från individer samt ytterligare ca 450 från andra aktörer, exempelvis akademiker, fack, näringsliv och miljöorganisationer. Kritik har sedan tidigare riktats mot att civilsamhället ”kapat” konsultationen genom att organisera kampanjer där medborgare uppmanas att skriva på redan ifyllda svar som organisationerna bistått med. Denna kritik har av förklarliga skäl inte delats av de utpekade organisationerna. Ett av skälen som angetts till att man bistod med svarshjälp var att samrådet var utformat på ett sätt som ställde krav på omfattande förkunskap, mycket beroende på hur frågorna var formulerade. En fråga löd exempelvis ”Med hänsyn till ovanstående redogörelse och den bifogade  referenstexten; Vad tycker du om EU:s förslag till överprövningsmekanism för att sörja för enhetlighet och förutsägbarhet när det gäller avtalstolkningen?” 

Enligt rapporten (s.14-16, 134-136) är en överväldigande majoritet av akademiker, organisationer från civilsamhället samt fackliga organisationer negativa till att inkludera ISDS i TTIP. Storföretag är däremot mycket optimistiska och förespråkar starkt ISDS, medan däremot de småföretag som svarat är betydligt mer skeptiska. Flera svenska organisationer har svarat, däribland LO, Naturskyddsföreningen och TCO. Det går att hitta några av dessa svar via Kommissionens sökfunktion (att direktlänka till svaren fungerar inte) men förvänta dig att svälja ett par svordomar för maken till osmidigt system har nog inte skådats på den här sidan 90-talet.

Rapporten påpekar (s.12) även att flera storföretag som figurerat i uppmärksammade ISDS-fall lämnat in svar, däribland tobaksbolaget Phillip Morris och energibolaget Chevron.

Resultatet tycks vara ganska tydligt; Storföretag vill ha ISDS – alla andra, oavsett om det är fack, akademiker, miljöorganisationer, småföretag eller vanliga medborgare, vill inte ha det. Det ger förstås de som hävdar att ISDS bara är något som ensidigt gynnar storföretag ytterligare vatten på sin kvarn. Det kan vara värt att påminna om att det t.ex. inte finns några empiriska bevis (se ex. här och här) för att ISDS skulle öka mängden utländska direktinvesteringarna (FDI).

EU-kommissionär Cecilia Malmström säger i ett pressmeddelande att ”samrådet visar klart och tydligt att många är mycket skeptiska till ISDS…[…]Vi måste föra en öppen och rättfram diskussion om investeringsskyddet och ISDS i TTIP med EU-ländernas regeringar, EU-parlamentet och det civila samhället innan vi lägger fram politiska rekommendationer på det här området. Det kommer att bli nästa steg nu”. Kommissionen och Malmström förväntas nu återkomma med besked om vad som händer med ISDS-delen i TTIP under våren. Förhandlingarna är fortfarande frysta på detta område sedan ett beslut i mars förra året. Det återstår också att se hur samrådets resultat kommer att påverka CETA-avtalet med Kanada, som är färdigförhandlat och innehåller ISDS.

Den svenska regeringen har också släppt ett pressmeddelande om samrådsresultatet och poängterar, likt kommissionen, att oron kring ISDS måste tas på allvar. Miljöpartiet har sedan tidigare sagt nej till ISDS i TTIP. Även den Socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet (S&D) säger i ett pressmeddelande att ISDS måste reformeras i grunden men att det mest rimliga torde vara att utesluta ISDS ur såväl TTIP- som CETA-avtalet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*