Liveblogg från Malmströms utfrågning

Cecilia Malmström frågas idag ut av EU-parlamentets handelsutskott (INTA). Vi livebloggar från utfrågningen med start 14.30. Utfrågningen går att se här. Tryck på f5 för att uppdatera sidan.

17.16 – Nu händer det inte så värt mycket mer spännande. Vi avrundar livsrapporteringen här och återkommer senare med en sammanfattning av utfrågningen.

17.10 – Malmström påpekar att det finns stora skillnader mellan amerikanska och europeiska tillverkare och våra respektive lagar. USA kommer inte att skriva på ILO-konventionen, även om de lovat arbeta i ”den riktningen”. Fackliga organisationer deltar redan och kommer delta mer kring förhandlingarna. Malmström avrundar med att återigen avvisa de nya anklagelserna (som tidigare nämnts). Svarar dock inte på om hon kommer att ge ett skriftligt uttalande.

17.08 – Dags för Marita Ulvskog, dagens andra (och sista) svenska frågeställare. Hennes frågor rör hur arbetares rättigheter skall säkerhetsställas (ILO-konventionen) inom ramen för TTIP. Hon frågar också hur fackliga organisationer skall involveras i förhandlingarna, och ber även (inte kopplat till ttip) om ett skriftligt uttalande apropå dagens avslöjande.

17.02 – Malmström vill vara försiktig med de ekonomiska siffrorna kring TTIP, men menar att man med säkerhet kan säga att avtalet kommer att ha en positiv effekt. Däremot tar hon avstånd från EU-kommissionens tidigare strategi att nämna en exakt siffra (som exempelvis att avtalet skulle ge varje familj 545 euro extra per år). Kanske är detta något som svenska Moderaterna kan dra lärdom av. EU-kommissionens sätt att räkna har fått omfattande kritik för att vara överdrivet optimistiskt och direkt felaktigt.

16.56 – Malmström menar att detta redan är exkluderat i TTIP. Hon menar att det kan inkluderas för de medlemsstater som vill privatisera.

16.55 – Frågan om ”negative listing” återkommer, något som är en stor debatt i Storbritannien p.g.a. att det kan leda till privatisering av den offentliga välfärden (NHS). Frågar Malmström om hon kan lova att offentliga tjänster som välfärd och vatten exkluderas från privatisering i framtida handelsavtal som EU ingår?

16.52 – Fjellner (M) ger sig in. Menar att det bara är ”opportunister” som är emot ISDS, och vill inte att Malmström ska gå från utfrågningen med föreställningen att EU-parlamentet är emot ISDS. Fjellner som för övrigt varit ute idag och kallat all kritik mot TTIP för ”mytbildning”. Ulvskog, som han kritiserar i sin artikel, står på talarlistan och talar inom kort. Värt att notera att både frågan, och Malmströms svar, görs på svenska.

16.48 – Malmström vill gärna ha besked om hur kommande avtal ska bedömas. Hon verkar inte jättesugen på att låta framtida avtal (däribland TTIP) bedömas som ”mixed agreements”, även fast hon som sagt tidigare nämnde att hon tror att det blir så i fallet med TTIP.

16.34 – Malmström tycker att det är olyckligt att många tidigare handelsavtal bedömts som ”mixed agreements” (vilket betyder att de måste godkännas även i nationella parlament). Hon tror dock att även TTIP kommer bedömas som ”mixed”. Stämmer det kommer avtalet landa i Riksdagen.

16.26 – Utfrågningen har återvänt till anklagelserna mot Malmström om att hon direktkommunicerat med USA för att urvattna EU:s nya dataskyddslagstiftning. Malmström tar, precis som tidigare, tydligt avstånd från anklagelserna.

16.16 – Nu frågor om geografiska indikatorer inom ramen för CETA och USA. Malmström beskriver CETA-förhandlingarna på det här området som en framgång, men tror att det blir svårare med USA.

16.07 – Malmström menar att hormonkött eller GMO-varor inte kommer att tillåtas bli importerat till EU. Även detta tycks ha lite verklighetsanknytning. I den första analys som gjorts av den läcka på detta kapitelområde i avtalet finns inget stöd för en sådan slutsats.

16.06 – Malmström svarar och menar att exempelvis vatten är undantaget från privatisering. Detta står i strid med den första analys som gjordes häromveckan av en kanadensisk tankesmedja.

16.04 – Fråga om ”negative list” i TTIP och CETA. Detta betyder att privatisering är normen. Skall någon offentlig verksamhet undantas skall det explicit anges. Detta skiljer sig från tidigare avtal där en omvänd princip gäller, s.k. ”positive list”, vilket betyder att det som kan privatiseras namnges, allt annat är undantaget från privatisering.

16.02 – Malmström upprepar sitt tidigare svar; ”Det vore mycket olyckligt att ta bort ISDS ur CETA. Då riskerar hela avtalet att falla, och det är synd, för det är ett riktigt bra avtal”. Kan noteras här att det finns väldigt många som inte håller med.

16.00 – Inte så mycket nytt att rapportera. En del frågor om TTIP och CETA, men få nya inslag.

15.50 – Ska Keller frågade även om hur Malmström avser utvärdera effekten av handelsavtalen på mänskliga rättigheter. Malmström instämde att det funnits problem tidigare i historien, men gav inga besked om hur detta skall åtgärdas i framtida avtal.

15.47 – Malmström menar att hon och Juncker är överens om att det finns problem med ISDS. Men det som fanns i det första svaret bestod av ett citat som inte var korrekt och inte skulle varit med. Malmström menar vidare att hon tror att man kommit (åtminstone nästan) hela vägen med att lösa problemen med ISDS inom ramen för CETA. Värt att notera att över hundra sakkunniga forskare på området inte håller med.

15.46 – Ska Keller från gröna gruppen. Hon återkommer till den tidigare kontroversen kring Malmströms besked om ISDS i TTIP. Var det första svaret hennes personliga åsikter, som hon sen fått frångå?

15.44 – Malmström – Vi kommer inte att gå med på att sänka standarder i något avtal (inte i TTIP heller) oavsett miljö eller hälsa. Vi är dedikerade att försvara våra standarder, vi tänker inte offra EU-modellen på frihandelns altare.

15.40 – Mineur från GUE/NGL varnar för att arbetare kan förlora sina jobb inom handelsavtalen, och undrar vilka skyddsnät som finns.

15.34 – Inte några frågor som har direkt anknytning till CETA eller TTIP just nu.

15.28 – Malmström får sura frågor från extremhögergruppen EFDD om ett eventuellt handelsavtal mellan Storbritannien och EU (om Storbritannien skulle lämna unionen). Malmström avvärjer de ganska fåniga angreppen och får applåder.

15.26 – Kisspaus.

 ::: Malmströms bärande argument kring ISDS verkar vara att det redan finns i en väldig massa avtal idag, och att vi behöver förhålla oss till det. Bara för att det finns idag betyder förstås inte att det är bra. Hon är något pressad på detta området.

15.22 – Malmström; ”I nationella domstolar gäller nationella lagar – inte internationella handelsavtal, det är ett problem”. ”Har vi kommit tillräckligt långt med ISDS med Kanada? Jag vet inte”. ”Kommer ISDS vara med i TTIP? Jag vet inte”.

15.20 – Yannick Jadot från gröna gruppen ställer nu ytterligare frågor om ISDS, och anklagar Malmström för ”teknokratiska” svar kring ISDS.

:::Enligt uppgift har Kanada faktiskt redan tillfrågat EU om att utesluta vissa sektorer från ISDS inom ramen för CETA. EU vägrade att ens diskutera frågan. Därav blir det väldigt pinsamt för Kommissionen om man nu ska komma krypande tillbaka till Kanada för att öppna upp denna del av förhandlingarna.

15.17 – Vi har kommit långt inom CETA för att garantera rätten att reglera samt värna miljö och arbetare. Möjligt att vi skulle kunnat komma ännu längre, men det är farligt att öppna upp förhandlingarna. Då skulle Kanada öppna andra områden.

15.15  – Scholz från vänstergruppen GUE/NGL. ”Står du för att öppna upp förhandlingarna kring CETA för att ta bort ISDS ur avtalet”? Frågar även om arbetsrätt och miljöskydd.

15.13 – Schaake frågar specifikt om vad Malmström ska göra kring öppenheten. Malmström menar att fler (EU-parlamentet) kan få tillgång till dokumenten. Måste också prata med mer konsumentorganisationer m.m. Jag träffar gärna dessa redan före jul. Vi ska också se hur vi kan offentliggöra dokument till en bredare allmänheten. Viktigt att vi ökar kommunikationen samt insynen. Finns många ”myter” kring avtalet, dessa ska redas ut.

15.12 – Malmström – ”Det finns problem med ISDS, men det finns tusentals avtal med detta. Jag utesluter inte varken att ISDS är med i TTIP eller att det inte är med. Återkommer gärna till er i handelsutskottet när sammanställningen av offentliga samrådet är färdigt”.

15.11 – Malmström – ”Ber om ursäkt för det tillbakadragna beskedet, skickades 3.04 på natten, och det var inkluderandet av ett citat från Juncker som jag inte riktigt hade läst”.

15.10 – Schaake från Malmströms egen partigrupp, ALDE. Tycker att det var bra att Malmström erkände att det blev fel i de besked hon gett till EU-parlamentet. Också att det var tydligt vem som gjort förändringarna. ”Även jag är kritisk till ISDS, och är tveksam till om det behövs i TTIP”. När kan vi förvänta oss ett svar på det stora offentliga samråd om ISDS som KOmmissionen genomfört?

15.08 – MCclarkin från konservativa ECR pratar om hur fantastiskt viktigt det är med handel och stärkt immaterialrätt. Lagom intressant.

::: Malmström pratade väldigt mycket om förbättrad öppenhet och insyn i de pågående förhandlingarna. Däremot inte ett enda konkret besked om hur detta ska gå till.

15.04 – ”Vi behöver ISDS i CETA, för om vi börjar plocka ur det ur de här avtalen kommer vi ha stora svårigheter att få in det i andra avtal”, säger Malmström. Vi kan nog leva med att slippa det även i andra avtal.

15.02 – Malmström menar att ISDS ska vara en sista utväg. Hon vill inte ta bort det ur avtalet med Kanada (CETA). ”Då skulle vi behöva öppna hela avtalet, inte en bra idé (det är faktiskt sakligt fel), för det är ett bra avtal”. Det betyder inte att det kommer att vara med i TTIP, för tidigt att säga, vi behöver diskutera det här. Förhandlingarna är frusna och vi får ta det där ifrån. Hon håller inte alls med om dagens anklagelser.

15.01 – Vi vill att vi pratar med Kanada om att plocka ut ISDS ur avtalet. Skulle du vara beredd att gå tillbaka till rådet och be om ett förhandlingsmandat utan ISDS? Då hade det varit mycket lättare att få igenom ett handelsavtal i parlamentet. Martin tar även upp dagens avslöjande om hur Malmström kommunicerat med USA angående EU:s nya dataskyddslagstiftning.

14.59 – David Martin (S&D). Pratar direkt om ISDS. Frågar vad som hände mellan fredag och söndag som gjort att Malmström ändrat åsikt.

14.55 – Caspary från EPP (där M och KD sitter) inleder första frågerundan. Han talar tyska och tolkningen är temporärt ur funktion, men återkommer när jag fått klarhet i vad han säger

::: Malmström backar från sitt tidigare besked om att plocka bort ISDS från TTIP! Hon menar att det går att finna ett säkert system, som bevarar staters rätt att reglera. Hon menar att detta gjorts inom ramen för avtalet med Kanada, CETA. Påpekar samtidigt att förhandlingarna kring investeringsskydd i TTIP fortfarande är frusna, men backar alltså från sitt besked i fredags att verka för att TTIP inte inkluderar en mekanism för investeringsskydd (ISDS). Det här kommer hon bli hårt ansatt för under utfrågningen, var så säkra.

14.48 – Malmström – ”TTIP har en stor potential att skapa en mängd jobb och tillväxt. För att nå detta behöver vi ett ambitiöst avtal på tullar och offentlig upphandling. För det andra, vår position är tydlig. Den nuvarande skyddsnivån kommer vi inte att förhandla med. Det kan aldrig handla om att sänka standarder, utan att minska kostnader. Det finns ett strategiskt värde av samarbete kring regleringar.”

”ISDS – Det är en stor fråga. Vi har flera tusen sådana avtal redan. Jag tror att det går att göra ett ISDS-system som hindra att systemet missbrukas. Ge fullständig insyn. Och se till att ISDS inte kan påverka regleringsförmågan. Det är vad Kommissionen gjort i CETA.”

14.47 – Malmström – TTIP är särskilt viktigt, och debatteras frekvent bland medborgarna.

14.44 – ”Vår handelspolitik måste drivas av medborgarnas bästa framför ögonen. Det handlar om samarbete, men också tydlighet. Vi måste stå upp för europeiska värden i våra förhandlingar. De förhandlingar som förs måste tillåta insyn och ske i öppenhet.”

14:42 – Malmströms inledningsanförande är igång. Hon pratar om handelns stora fördelar och att det är en dröm för henne att arbeta med detta området.

Media; SvD, Expressen, Reuters
(kan här påpekas att SvD:s artikel innehåller ett par faktafel. EU-kommissionen har inte gjort några beräkningar om att avtalet skulle ge 400 000 jobb. Antar att detta ändras).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*