Fritt fram för tjärsand i EU – tack vare CETA-avtalet

Vid en omröstning i EU-parlamentet idag försökte en bred koalition av politiska grupper att stoppa EU-kommissionens förslag på implementering av det så kallade bränslekvalitetsdirektivet (Fuel Quality Directive). EU-kommissionens förslag till implementering har kritiserats vitt och brett för att urholka EU:s klimatarbete och ge ett fripass till import av kanadensisk tjärsand. Syftet med bränslekvalitetsdirektivet är att minska utsläppen från drivmedel med 6 %, och den ursprungliga planen var att som en del i detta märka ut mer växthusgasintensiva bränslen, däribland oljesand, som har en betydligt större klimateffekt än konventionell olja. I EU:kommissionens förslag på implementering av direktivet hade man frångått den här intentionen, vilket i praktiken kraftigt underlättar för en ökad användning av oljesand på den europeiska marknaden.

Enligt källor i EU-parlamentet har branschorganisationen Business Europe uppvaktat många EU-parlamentariker under de senaste dagarna för att få dem att rösta nej till protesten. Trycket har även varit stort från Kanada och näringslivet där. Business Europe, som även är en stark förespråkare av TTIP, gör direkta kopplingar mellan bränslekvalitetsdirektivet och CETA och har varnat för konsekvenserna om protesten skulle antas. Uppenbarligen gav lobbykampanjen resultat.

Protesten mot EU-kommissionens implementering antogs med bred majoritet i Miljöutskottet (ENVI), men föll alltså i dagens omröstning i plenum i Strasbourg. Försöket att ogiltigförklara implementering nådde enkel majoritet, men var 39 röster ifrån att uppnå den kvalificerade majoritet som hade behövts för att tvinga EU-kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. Protesten togs genom miljöutskottet genom samarbete mellan den gröna gruppen (Greens/EFA), Socialdemokraterna (S&D) samt den liberala gruppen (ALDE), som även fick sällskap av vänstergruppen (GUE/NGL). Samtliga svenska ledamöter i dessa partigrupper, d.v.s. svenska Socialdemokraterna, Fi, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet röstade för protesten i plenum idag. Samtidigt röstade svenska Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna emot.

Både den gröna gruppen och Socialdemokraterna har via pressmeddelanden uttryckt sin besvikelse över resultatet. Båda grupperna menar att det är fullständigt oacceptabelt att urvattna EU:s miljölagstiftning för att tillmötesgå Kanada.

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att EU:s klimatarbete, åtminstone i det här fallet, tycks få stå tillbaka för rena handelsintressen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*