EU:s ombudsman kräver större öppenhet kring TTIP

EU:s ombudsman, Emily O´Reilly, har idag rekommenderat EU-kommissionen att vidta flera ytterligare steg för att garantera insynen i TTIP-förhandlingarna.

O´Reilly, som i juli förra året inledde två utredningar kring bristande insyn i förhandlingarna, pekar i sin rapport på att även om EU:kommissionens åtgärder för ökad insyn är välkomna så behövs fler åtgärder. Bland annat nämner hon allmänhetens tillgång till konsoliderade förhandlingstexter, proaktivt offentliggörande av TTIP-dokument samt ökad öppenhet kring EU-kommissionens tjänstemäns TTIP-möten med näringsliv, lobbygrupper och civilsamhället.

Hon konstaterar vidare att ”…Kommissionen ibland måste överlägga med USA konfidentiellt för att kunna förhandla effektivt men det amerikanska motståndet mot att publicera vissa TTIP-dokument är inte i sig självt tillräckligt för att undanhålla dokumenten från den europeiska allmänheten. EU-kommissionen måste alltid se till att undantag från EU-medborgarnas grundläggande rätt att få tillgång till handlingar är välgrundade och fullt motiverade”.

Bland mycket annat nämner även ombudsmannen att EU-tjänstemän med koppling till förhandlingarna endast bör träffa och samtala med lobbyister som är registrerade i EU:s öppenhetsregister (ett register som fortfarande är frivilligt).

Kanske som en reaktion på Ombudsmannens besked så har EU-kommissionen utannonserat att man kl.12 idag kommer att lämna ut fler TTIP-dokument. Presskonferensen livestreamas här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*