EU-kommissionens tilltänkta ordförande emot ISDS?

ENGLISH VERSION BELOW

Just nu frågas EU-kommissionens tilltänkta ordförande Jean-Claude Juncker ut av den gröna gruppen under en öppen ”hearing” i EU-parlamentet. Yannick Jadot, grön ledamot av handelsutskottet (INTA), tog tillfället i akt och frågade Juncker om de pågående förhandlingarna om TTIP och bad explicit Juncker förklara hur han ser på kontroversiella Investor-State Dispute Settlements (ISDS).

Juncker svarade att han inte förstår varför framgångsrika demokratier inte har tilltro till sina egna rättssystem, och att han personligen inte ser fördelarna med ”privata domstolar”, som inte behöver rättfärdiga sina beslut. ”Jag tror på rättsstaten, och på tillämpningen av rättsstaten”, sade Juncker.

Att Juncker till synes vänder sig emot inkluderandet av  den kontroversiella tvistlösningsmekanismen (ISDS) i avtalet med USA är överraskande men högst välkommet. Kritiken mot mekanismen är fortsatt stor såväl internationellt som i Sverige. Senast häromdagen angrep LO i starka ordalag mekanismen.

Om inte ens EU-kommissionens tilltänkta ordförande känns helsåld på idén med ISDS är frågan om den kontroversiella mekanismen överlever den alltmer växande kritikerstormen.

______________________

President of the European Commission prepared to let go of ISDS in TTIP?

Earlier today Jean-Claude Juncker was participating in a hearing with the Greens in the European Parliament. Juncker, who has been nominated by the Council to the position of President of the European Commission, was asked several questions on TTIP by green INTA member Yannick Jadot, specifically on the inclusion of the controversial Investor-State Dispute Settlements.

Juncker replied that he does not understand why great democracies do not have confidence in their own judicial systems, and that he personally does not see the benefits of ”private courts”, which does not need to justify their decisions. ”I believe in the rule of law, and the application of the rule of law”, Juncker concluded.

Even if the answer was somewhat vague, it seems evident enough that Juncker is no strong proponent of including the controversial ISDS mechanism in TTIP. Without the support of Juncker, it may be that the controversial dispute settlement mechanism will have a hard time surviving the increasing critique from trade unions, NGOs and academics.

As the EU Commissions public consultation on ISDS draws to a close, the subject will no doubt continue to be debated over the coming months.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*