CETA tillfälligt stoppat

Som väntat innebar Valloniens nej till CETA att Belgien inte kunde ge klartecken för avtalet när EU:s handelsministrar träffades tidigare idag. Nu lär ett extremt tryck läggas på Belgien och landets regionala parlament inför det beslutande rådsmötet nästa vecka.

Det stora hoppet från avtalets förespråkare läggs nu på den ”deklaration” som EU-kommissionen och Kanada planerar. Genom denna ytterligare tolkning hoppas EU-kommissionen få med sig Belgien. Deklarationen är även tänkt att användas som ett verktyg för att få kritiska tyska socialdemokraterna med på båten. Innehållet i deklarationen är dock fortsatt vagt formulerat och dess juridiska betydelse är högst oklar, något som även bekräftades av experter när det vallonska parlamentet röstade om CETA förra veckan. Även ett flertal andra organisationer har sågat deklarationen, exempelvis Greenpeace.

Precis som tidigare är Sveriges handelsminister Ann Linde (S) helt frågande till varför enskilda länder protesterar mot CETA-avtalet, och menar att om inte CETA godkänns måste parterna gå tillbaka till avtalet utan krav på miljö och fackliga rättigheter. Måhända har Linde fortfarande inte noterat att CETA i detta avseende inte innebär någon förbättring, då just de artiklar som berör fackliga rättigheter och miljö är undantagna från avtalets generella tvistlösningsmekanism, varvid det inte går att införa några sanktioner om någon av parterna bryter mot just dessa artiklar.

En spännande fortsättning lär följa.

Mer: Presskonferens med Cecila Malmström om dagens möte.
Corporate Europe Observatory, en organisation som bevakar lobbyismen i EU, har skrivit en ny sammanfattning om problemen med CETA.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*