Regeringen kritiseras för omdiskuterat brev

Som vi tidigare rapporterat har den svenska regeringen, tillsammans med 13 andra medlemsstater, skrivit under ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker där man uppmanar till att respektera förhandlingsmandatet  i TTIP. Detta innebär att man aktivt förespråkar inkluderandet av den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. Men det är inte det enda kontroversiella innehållet i brevet, som nu finns i svensk version på näringsdepartementets hemsida.

Till att börja med hävdar de 14 medlemsländerna att ”TTIP kommer att innebära ett tillskott på över 100 miljarder euro till EU:s BNP”. Det är ett spektakulärt påstående. Den rapport av CEPR som siffrorna härleds från har fått omfattande kritik för att överdriva de ekonomiska effekterna av ett avtal. I CEPRs scenario sker vidare några effekter i den storleksordningen (100 miljarder euro) förrän tidigast år 2027. Dessutom grundar sig det scenario i CEPRs studie som ger upphov till denna siffra på att hälften av alla politiskt påverkbara ”icke-tariffära” handelshinder tas bort, vilket både är ett orealistiskt resultat av förhandlingarna och knappast går att göra utan att rucka på påstådda handelshinder som fyller ex. en konsument- eller miljöskyddsfunktion. Vidare råder det en relativt stor akademisk enighet om att förutspå de ekonomiska effekterna av sådana här omfattande avtal är vanskligt, eftersom det helt enkelt är för komplicerat. Märk väl att de 14 medlemsstaterna, inklusive Sverige, alltså skriver att avtalet ”kommer att innebära”.  Det är, minst sagt, en synnerligen optimistisk inställning.

Vidare hävdar man att avtalet bör vara heltäckande och ambitiöst (säg ex. hej då till miljörörelsens krav att plocka bort kemikalier från avtalet). Även om man erkänner att ”det finns berättigade farhågor” säger man i nästa andetag att farhågorna bygger på missuppfattningar, t.ex. att EU:s standarder för hälsa, miljö och säkerhet kan urholkas. Intressant i sammanhanget är här ordet urholkas, vilket är en ”indirekt” effekt. Utifrån de dokument som hittills läckt eller offentliggjorts är ett sådant påstående mycket uppseendeväckande.

Samtidigt fortsätter den kontroversiella ISDS-klausulen, som de 14 medlemsstaterna alltså vill bevara i TTIP, att väcka debatt. Avgående handelskommissionär Karel de Gucht hävdade i en intervju igår att USA kommer att backa ur förhandlingarna om ISDS inte finns med.  Samtidigt fortsätter reaktionerna på ledarplats om Dambergs linje att skriva under brevet, senast i raden är den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Inte heller den svenska fackrörelsen, med LO och TCO i spetsen, är nöjda med att regeringen skrivit under brevet.

Om regeringens brev innebär att man redan nu beslutat sig för att följa den tidigare Allians-regeringens linje, eller inte är helt överens och därför följer den tidigare linjen återstår att se. Helt klart är att Mikael Damberg kommer att behöva förklara sin position framöver.

1 trackback/pingback

  1. Sverige stäms på 17 miljarder kronor för uranförbud - Handelsgranskaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*