Piketty m.fl; ”EU:s frihandelsavtal äventyrar möjligheterna att effektivt reglera finanssektorn”

I en artikel i den franska tidningen Le Monde menar tjugo ekonomer att EU:s handelspolitik äventyrar möjligheterna att effektivt reglera finanssektorn i framtiden. Via EU:s avtal med Kanada och Japan skapas nya risker för instabilitet i det finansiella systemet, enligt forskarna.

Det är i dagens upplaga av ansedda Le Monde som en rad professorer och experter, däribland nationalekonomen Thomas Piketty, går till angrepp mot EU:s handelsavtal med Kanada (CETA) och Japan (JEFTA). Artikelförfattarna menar att EU:s handelspolitik i allmänhet och nämnda avtal i synnerhet äventyrar de framsteg som gjorts sedan finanskrisen 2007-2008 när det gäller att reglera finanssektorn. Inte minst försvårar avtalen staternas möjlighet att effektivt reglera finanssektorn i framtiden.

Ekonomerna pekar särskilt ut två aspekter av de avtal EU nu förhandlar fram; regelsamarbete (regulativt samarbete) och investeringsskydd.
Att ge investerare som banker och försäkringsbolag tillgång till ett verktyg (tvistlösning) för att utmana existerande och framtida lagstiftning på området skapar, i kombination med den våta lobbyistdröm som ”regulativt samarbete” och ett ”levande avtal” innebär, en slutprodukt som är mycket oförutsägbar och riskabel, menar experterna. Potentiellt äventyras staternas förmåga att aktivt ingripa för att förhindra och/eller begränsa nästa finanskris.

Visst är det helt legitimt för EU och dess samarbetsparter att skapa en nära dialog om finansiell reglering, men inte inom ramen för handelsavtal – Det är helt oansvarigt att anförtro handelsexperter som inte kan utkrävas ansvar den grundläggande demokratiska uppgift det innebär att bestämma omfattningen av lagstiftning och reglering.

Ekonomernas debattinlägg sammanfaller med en rapport som publicerats av Veblen Institute for Economic Reforms och Finance Watch, två organisationer som granskar finanssektorn. På det stora hela framhäver rapporten samma slutsats som ekonomerna; inkluderingen av finansiella tjänster i handelsavtal som Ceta, Tisa och Jefta riskerar att ytterligare ”finansifiera” ekonomin (se ex. Therborns ”Kapitalet, överheten och alla vi andra”, s. 50-55), stimulera ökat riskbeteende och därigenom ytterligare öka risken för en framtida finanskris. Avtalen riskerar enligt rapporten att minska staters möjligheter att effektivt bekämpa finansiell instabilitet och skapa en ekonomi som i större grad tjänar samhällets intressen.

EU:s handelsavtal har återigen seglat upp som en het potatis inom unionen där såväl förhandlingar med USA, kommande omröstning om ett avtal med Japan samt annalkande domstolsbesked om Ceta-avtalet vållat debatt. Professorernas angrepp kommer således olägligt och lär vålla en hel del huvudbry för ansvarig EU-kommissionär, svenska Cecilia Malmström.

1 trackback/pingback

  1. JEFTA godkänt i handelsutskottet - Handelsgranskaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*