Naturvårdsverket riktar skarp kritik mot CETA

Den svenska myndigheten för miljöfrågor, Naturvårdsverket, kritiserar i ett remissutlåtande CETA-avtalet och varnar för att avtalet kan medföra försämrade möjligheter för Sverige och EU att införa strängare miljöregler. Avtalet kan även resultera i en nedkylande effekt på framtida miljölagstiftning, enligt myndigheten.

Naturvårdsverkets yttrande, som ttippen fått ta del av via en direkt förfrågan till myndigheten, är en del i den rapport som regeringen beställt kring CETA:s effekter. Senaste den 1 maj skall myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, sammanställa en konsekvensanalys till regeringen. Sedan tidigare har Kommerskollegium sammanställt en rapport som inte fann några större risker med avtalet. Regeringens beredning av CETA har granskats ingående här på ttippen, och även fått tung kritik på andra håll, men detta till trots har den nuvarande utredningen inte fungerat utifrån ett öppet remissförfarande, utan endast ett fåtal myndigheter har fått ge synpunkter på avtalet. Synpunkter som därefter skall sammanvägas av Kommerskollegium som har det övergripande ansvaret.

Naturvårdsverket har i sitt remissvar främst tittat på frågor rörande regulativt samarbete, offentlig upphandling samt investeringsskydd. Myndigheten ser inga större problem med avtalet när det gäller miljöanpassning inom ramen för offentlig upphandling, som enligt myndigheten sannolikt inte kommer att påverkas av avtalet. När det gäller regulativt samarbete är det dock betydligt mer oklart vilka effekter avtalet kan komma att få, mycket som en effekt av hur avtalet implementeras och de olika parterna agerar. Naturvårdsverket varnar dock för att framtagandet av ny miljölagstiftning kan komma att ta längre tid än idag beroende på hur Kanada väljer att agera, en risk som dock bedöms som relativt begränsad.

Som väntat är det kring investeringsskyddet som myndigheten ser de största miljöriskerna. Myndigheten, som till stora delar baserar sig på en tidigare studie kring investeringsskyddet i CETA från Kommerskollegium, anser samtidigt i strid mot Kommerskollegiums rapport att det finns en osäkerhet kring var gränser går mellan rätten att reglera och indirekt expropriation. Enligt Naturvårdsverket finns det “därför en risk för att CETA-avtalet, åtminstone i någon mån, skulle kunna innebära en försämrad möjlighet för Sverige och EU att införa strängare regler för att stärka skyddet för miljön. Så länge tydlig praxis saknas finns också en risk att detta i sig kan användas som argument för att inte införa strängare miljölagstiftning. Osäkerheten skulle således kunna ha en nedkylande effekt på ambitionerna att införa ny långtgående lagstiftning till skydd för miljön i Sverige och EU. Hur stora dessa risker är anser Naturvårdsverket dock att det är svårt att bedöma”.

Huruvida Kommerskollegium, och i förlängningen regering och riksdag, lyssnar på kritiken återstår att se. Naturvårdsverket är dock inte den enda myndighet som pekar på risker med CETA. I morgon återkommer vi med Kemikalieinspektionens remissyttrande.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*