Cecilia Malmström skriver förord åt spritindustrin

Den europeiska spritindustrin släppte nyligen en rapport som bland annat pekar ut utökad varningsmärkning på alkoholprodukter som “handelsstörande”. För förordet till rapporten står EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström.

Spirits Europe, en paraplyorganisation för europeiska spritproducenter, publicerade nyligen en rapport som bland annat går igenom utmaningar på handelsområdet för spritindustrin. Rapporten kritiserar (s.12) exempelvis en ny alkohollagstiftning som antogs av Sydafrika förra året. Sydafrika har den högsta alkoholkonsumtionen per capita i hela Afrika och den nya lagstiftningen syftar enligt regeringen till att åtgärda de folkhälsorelaterade problem som följer i konsumtionens spår.  Spritproducenterna hävdar att lagstiftningen ställer orimliga krav på varningsmärkning.

Att en handelskommissionär skriver förord åt kommersiella särintressen på det här viset, dessutom när det handlar om ett ur folkhälsosynpunkt så känsligt ämne som alkohol, är problematiskt. Inte minst eftersom det ställer berättigade frågor kring hur EU-kommissionen väger ökad alkoholexport mot folkhälsa i sina pågående handelsförhandlingar.  Nyligen släppte European Public Health Alliance (EPHA), en paraplyorganisation för folkhälsoorganisationer (däribland svenska IOGT-NTO), en rapport om EU:s planerade handelsavtal med länder i Latinamerika. Framför allt pekar rapporten på att EU explicit sätter handel och tillväxt före folkhälsan i de här förhandlingarna. EPHA menar att EU:s avtal med Chile, Mexico och Mercosurländerna i sin nuvarande form utgör en medelhög risk för ökade alkoholskador.

Vi har försökt nå Cecilia Malmström för en kommentar och återkommer om vi får svar.

1 trackback / pingback

  1. Japan-avtalet skulle "låsa in" avregleringar som gårdsförsäljning av alkohol - Handelsgranskaren.se

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*