Avtalet med Sydkorea visar bristerna med EU:s strategi för fackliga rättigheter

I sju år har Sydkorea struntat i att respektera fackliga rättigheter i enlighet med ett handelsavtal med EU. Överträdelserna rör föreningsfrihet, kollektiva åtgärder och ILO:s kärnkonventioner. Nu har EU tröttnat – men handelsavtalets paragrafer om arbetstagare är så svaga att det enda som kan göras är att “inleda samtal”. 

EU:s handelsavtal med Sydkorea är ett av de första avtalen i den “nya generationen” av omfattande handels- och investeringsavtal mellan EU och tredje land. Avtalet, som varit i kraft sedan år 2011, innehåller ett hållbarhetskapitel med flera skrivningar om fackliga rättigheter. Inte minst uppmanas parterna att “respektera, främja och förverkliga” principerna om grundläggande rättigheter som föreningsfrihet och rätten till kollektiva åtgärder och kollektivavtal, samt “hastigt” ratificera ILO:s kärnkonventioner.

Sydkorea har dock helt struntat i att efterleva dessa delar av avtalet. Trots informella samtal under flera år har ingen förändring skett. Nu har EU låtit meddela att man inleder “överläggningar” med Sydkorea kring hur man kan komma till rätta med “problemet”. Och vi pratar inte om vilket “problem” som helst. Enligt EU:s formella begäran om överläggningar strider Sydkoreas befintliga lagstiftning mot såväl föreningsfriheten som rätten till kollektiva åtgärder, i den form det är fastslaget i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Dessutom har Sydkorea inte ratificerat fyra av ILO.s kärnkonventioner – förutom föreningsfrihet och kollektiva åtgärder även två deklarationer som gäller tvångsarbete.

Så kan EU nu via dessa överläggningar tvinga Sydkorea till bot och bättring? Nej, inte alls. Faktum är att det varit en central del av EU-kommissionens handelsstrategi att göra alla formuleringar som rör klimat, miljö och fackliga rättigheter i de här avtalen icke-bindande. Hade Sydkorea i stället gjort överträdelser mot investerares rättigheter, begränsat marknadstillgången eller höjt någon tull hade det funnits kraftfulla sanktionsmekanismer för EU att ta till. Eftersom överträdelserna nu gäller fackliga rättigheter finns bara…samtal.

Sydkoreas överträdelser visar ännu en gång behovet av bindande paragrafer om fackliga rättigheter i nuvarande och framtida handelsavtal. Tyvärr blir det återigen beklämmande tydligt vilka värden EU prioriterar.
Brott mot åtaganden om tullar, tjänster, företagens rättigheter? VI kommer efter dig med allt vi har.
Brott mot åtaganden om fackliga rättigheter? Vi snackar om det över en kopp kaffe, och sen gör du som du vill.

Läs mer om Sydkoreas överträdelser av fackliga rättigheter i tankesmedjan Katalys rapport om CETA-avtalet, s. 18-19

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*